Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn sinds 28 april 2020 weer open voor reguliere patiëntenzorg.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en wanneer u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om de reeds gemaakte afspraak kosteloos te annuleren:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.  We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Ook zal uw lichaamstemperatuur gemeten worden met een infrarood thermometer. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • U kunt geen gebruik maken van ons toilet.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach achter ons mondmasker en u de hand niet schudden.Voorafgaand aan sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met 1% waterstofperoxide.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

WAT IS EEN SPOEDGEVAL?

Als u plotseling last krijgt van pijn, een ontsteking of zwelling in uw mond of door een ongeval een tand breekt of verliest, noemen we dat een spoedgeval. Bel dan altijd eerst met ons voor overleg, ook als u verkoudheidsklachten heeft of (mogelijk) besmet bent met het coronavirus.

GOEDE HANDHYGIËNE IS VAN BELANG

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, gelden de volgende simpele regels:

 1. Schud geen handen
 2. Was uw handen regelmatig met zeep; ook goed tussen uw vingers. Reinigen met desinfecterende gel is ook prima
 3. Raak uw ogen, mond en neus zo min mogelijk aan
 4. Nies of hoest in uw elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

PUBLIEKSINFORMATIENUMMER

De meest recente informatie over het Coronavirus staat op de sites van het RIVM en van de Rijksoverheid.

Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.

Terug naar de homepage